اعضای هیات مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل می باشند:

 
نامسمت
سید رضا نوروز زاده رئيس هیئت مديره
علی ظفرزاده قائم مقام هيئت مديره
بیژن زاهدی فرد مديرعامل و عضو هيئت مديره
جعفركمالي عضو هيئت مديره
 
EnglishIran