آگهی ها

بهمن ۲۷, ۱۳۹۸

فراخوان مشارکت در توسعه پایدار، آبادانی و اشتغال زایی روستایی

شرکت ایران خودرو خراسان به عنوان معین اقتصادی بخش احمدآباد، در راستای تحقق اهداف مثلث توسعه اقتصادی و حکایت از کسب و کار و اشتغال زدایی، از کلیه […]